1 juni 2020

Onze laatste ‘gewone’ dienst was op 8 maart. Al twaalf zondagen zijn de kerkdiensten online. Vanaf 1 juni is het toegestaan met 30 mensen een kerkdienst te vieren en vanaf 1 juli mag dat met 100 mensen. Er zijn voorwaarden aan verbonden:

  • we moeten anderhalve meter uit elkaar zitten.
  • je moet van tevoren reserveren.
  • de kerk moet steeds weer worden schoon gemaakt.
  • de kerktaxi kan niet rijden.
  • met elkaar zingen wordt sterk afgeraden.
  • en de kerk moet een gebruiksplan hebben, waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is.

Hoe word je kerk op anderhalve meter? Waar kun je zitten, en waar niet? Hoeveel veilige plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes? Hoe kun je met elkaar veilig binnenkomen, en weer weggaan? Collecteren, ook met lange stok, kan niet, dus hoe ga je collecteren? Bergen vragen die een antwoord nodig hebben.

Geloof kan bergen verzetten, de gelovigen hopelijk ook. Het slechtste nieuws is dat bezoekers van een kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Ds. Wim Beekman, classispredikant voor Friesland, schrijft – en dat is me uit mijn hart gegrepen: Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, een preek kan mij boeien, een gebed mijn hart verheffen. Maar een lied beroert mijn ziel. Als ik zing, gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen. 

Het liefst zing ik een stevige partij mee. En soms ook stokt mijn stem, want het samenspel van een aangrijpende versregel en een mooie melodie brengt mij zomaar van de wijs. Dan hoop ik dat niemand om mij heen de druppel ziet die uit mijn ooghoek rolt.Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we het voorlopig zonder de gemeentezang moet stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd rond:

de stilte zingt u toe, o Here.

Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek gaande naar het besmettingsrisico dat zingen met zich meebrengt. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Totdat de uitslag van dat onderzoek er is – naar verwachting in de loop van juni –  wordt het zingen in erediensten en tijdens bijeenkomsten binnen en buiten een (kerk)gebouw ontraden.

Met een zanger of zangeres of kleine groep zangers kunnen we toch de lofzang gaande houden al zouden we het liever met zijn allen weer zingen.

Als kerkenraad en moderamen hebben we het gehad over de mogelijkheid om van de versoepeling gebruik te maken en weer met meer mensen de kerkdiensten te houden.

Er is hard gewerkt aan een gebruiksplan volgens de richtlijnen aangereikt door de landelijke kerk. We gaan daarmee in de maand augustus werken tijdens alle, beperkte, activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Openstelling, onlinevieringen, een enkele vergadering.  Om ervaring op te doen met wat wel werkt en wat niet, aanpassingen  te doen. Ook de jaarlijkse startzondag, op zondag 6 september zal met een niet te groot aantal deelnemers (70) gevierd kunnen worden. Maar toch: om naar uit te kijken!

Henk Haandrikman