Kerk en Corona

Vanuit de landelijke kerk kregen de Protestantse gemeenten het volgende advies:

“Gezien de maatregelen vanuit de overheid raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.”

In navolging daarvan heeft het moderamen van onze gemeente besloten alle kerkelijke bijeenkomsten – met uitzondering van rouwdiensten – in de Zuiderkerk tot en met 6 april af te gelasten.

Het treft dus

de publieksopenstelling op de zaterdagen 14, 21, 28 maart en 4 april,
de kerkdiensten van 15, 22 , 29 maart en 5 april,
de kruispuntviering van 15 maart,
de Cantorijrepetities van maandag 16, 23,  30 maart en 6 april,
de gesprekskring over Bonhoeffer van 17 maart,
de sobere maaltijden en vespers van woensdag 18 , 25 maart en 1 april,
de lezing van prof. Van ‘t Slot van 18 maart,
de woensdagmorgenkoffie op 18, 25 maart en 1 april,
de Cantatevesper van zondag 22 maart,
de Evensong van  zondag 5 april 

Persoonlijk Pastoraat
Uit de nieuwe maatregelen van de overheid volgt dat het verstandig is contact met mensen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts te mijden. In dat geval is het verstandig indien mogelijk pastoraal contact te beperken tot de telefoon.

Heroverwegen
Vrijdag 27 maart heroverweegt ons moderamen aan de hand van de omstandigheden en de adviezen van de landelijke kerk en de overheid hoe na 6 april te handelen.

Brief pastores

Zie ook de brief van de pastores