Kerk en Corona

Vanuit de landelijke kerk kregen de Protestantse gemeenten het volgende advies:

“Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 

Ook voor andere bijeenkomsten – zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen – raadt het moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Alleen zo kunnen gemeenten zo veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

In navolging daarvan heeft het moderamen van onze gemeente besloten alle kerkelijke bijeenkomsten – met uitzondering van rouwdiensten – in de Zuiderkerk tot en met 1 juni af te gelasten.

Persoonlijk Pastoraat
Uit de maatregelen van de overheid volgt dat het verstandig is contact met mensen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts te mijden. In dat geval is het verstandig indien mogelijk pastoraal contact te beperken tot de telefoon.

Heroverwegen
Ons moderamen overweegt regelmatig aan de hand van de zich ontwikkelende omstandigheden en de adviezen van de landelijke kerk en de overheid hoe verder te handelen.

Brief pastores

Zie ook de brief van de pastores