AardeEngelen in de Zuiderkerk

Expositie van Anneke de Lang.

Engelen kennen we vanuit de Bijbel als boodschappers en brengers van licht. Denk in deze adventstijd maar aan de engelen die een rol spelen bij de geboorte van Christus. Denk maar aan de annunciatie, de aankondiging van de komst van Christus door de engel aan Maria: het brengen van de blijde boodschap dat zij zwanger zal worden en een kind krijgen. Een bijzonder kind: de lang verwachte Messias. Denk aan de engelenkoren bij de geboorte van Jezus: Vrede op aarde.
Engelen. Zijn er nu nog engelen? Als je kunstenares Anneke de Lang volgt, wel! Zij ontmoet deze AardeEngelen en schildert hun portretten. Het gaat om ‘gewone’ mensen, maar die net als de Bijbelse Engelen, een speciale boodschap hebben. Het gaat om mensen die zich onderscheiden. Het gaat niet om de ‘groten der aarde’, maar om mensen voor wie niet het nastreven van materiële welvaart het hoofddoel in het leven is. Maar om mensen die leven en handelen vanuit het diepste van hun hart. En vanuit liefde voor de mensheid licht verspreiden, om mensen te helpen. Brengers van vrede.
Anneke de Lang voelt het als haar roeping om deze betekenisvolle mensen te schilderen en een gezicht te geven. Het zijn prachtige portretten: mensen in de gedaante van engelen. Hun vleugels symboliseren vrijheid en liefde. Hun aureool straalt letterlijk als een krans van licht om hun hoofd. En als je er naar kijkt, vraag je jezelf af: wie ben ík eigenlijk. Zo gaat er van haar werk ook een boodschap uit: het brengen van liefde en vrede is een missie voor alle mensen. Prachtig in deze adventstijd met ook de portretten van Maria, Maria Magdalena en Jozef.

Anneke de Lang is kunstenares en fijnschilder in Enkhuizen. De expositie is te zien in de Zuiderkerk te Enkhuizen van 1 december 2019 t/m 5 januari 2020 na de zondagse diensten en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.