Achterlijk

Wanneer u nu denkt: o, deze column gaat over de islam dan bent u ofwel bevooroordeeld of het slachtoffer van framing. Framing is het proberen een vooroordeel over te brengen. Ik kijk regelmatig naar het 6-uur-journaal van de NOS, ben dan soms iets te vroeg en prompt word ik dan -bijna! – het slachtoffer van zoiets. Het is niet altijd kwaad bedoeld, maar af en toe wel heel dom om erin te trappen. Een mooi voorbeeld is de uitspraak dat de islam (jawel) een achterlijke godsdienst is. Achterlijk veronderstelt een achterstand op iets en het is niet zo moeilijk te bedenken waarop dat zou moeten zijn: het christendom en het jodendom. Wie even nadenkt beseft al gauw dat dat rekenkundig klopt: het jodendom heeft een geschiedenis van rond 4.000 jaar, het christendom een ontwikkelingshistorie van 2.000 jaar en de islam is nog maar 1.400 jaar jong.
Wie zich verdiept in de eigen geschiedenis weet dat ‘wij’ op die leeftijd net het hoogtepunt van de kruistochten achter ons hadden gelaten, druk waren met de vervolging van de Hussieten in Tsjechië en de praktijk van de Inquisitie zagen bloeien in West-Europa. De reformatie, waar velen van ons in geworteld zijn, telde een groot aantal wegens ketterij ter dood gebrachte slachtoffers. Met die geschiedenis voor ogen is het vanuit onze joods-christelijke cultuurgeschiedenis een jonge traditie als die van de islam achterlijk noemen, pas echt achterlijk.

Kees van Zijverden
15jun18