2019

 

Mijn kerk verbindt – ik-jij-wij

De Protestantse Gemeente Enkhuizen, onze kerk, staat voor verbinding. Het is een plek waar we samen iets willen uitdragen wat niet makkelijk te beschrijven is,

Fenna Smit, voorzitter kerkenraad PGE

maar niet moeilijk is om te doen. De kerk vormt een plek van betekenis waar we elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn met een luisterend oor, zorg en aandacht,

zoals tijdens de koffie na de eredienst. Hoe onze kerk als verbindend wordt ervaren, is door een aantal gemeenteleden omschreven. Zij gebruikten allemaal hun

eigen woorden, bijvoorbeeld:

ontmoetingsplaats

een fijne club mensen

plek om heerlijk te zingen

gemeenschap van mensen die iets willen uitdragen

waar je moed vindt om verder te gaan

een beetje rebels zijn

er naar terug gaan en je weer thuis voelen

waar gelachen, gepraat en geleefd mag worden

Door het financieel blijven steunen van de kerk maken we het haar mogelijk een verbindende plek te zijn, en niet alleen in het gebouw, ook erbuiten, bijvoorbeeld via de kerkomroep, bloemengroet en bezoek aan gemeenteleden. We zijn blij met uw financiële bijdrage, ook als deze lager is dan andere jaren, of gelijk of hoger omdat het kan.

U kunt op vier manieren deelnemen aan de Actie Kerkbalans 2019:

  1. door een opdracht aan uw bank één of meermalen in een jaar een door u bepaald bedrag aan de kerk over te maken;
  2. door de kerk te machtigen uw bijdrage in één of meer (maximaal 12) termijnen te innen;
  3. door te betalen met de acceptgiro die u aantrof bij de folder
  4. door uw financiële bijdrage de vorm te geven van een periodieke gift.

voor hetzelfde geld geeft u meer:

Door uw financiële bijdrage de vorm te geven van een periodieke gift kunt voor hetzelfde geld meer geven. Waarschijnlijk weet u dat u uw giften kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal €60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Deze grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente. Die periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%.
Met de Schenkcalculator op  http://pkn.schenkcalculator.nl/  kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u die mogelijkheid hebt en dat wilt doen.
Verdere informatie en het benodigde formulier voor deze “Overeenkomst Periodieke Gift” kunt u verkrijgen bij de penningmeester van het college van Kerkrentmeesters, Piet Struik, tel.591271 of e-mail pe.struik@planetnl

het naadje van de kous:

Voor geïnteresseerden zijn de jaarcijfers van onze gemeente op deze website te vinden onder https://www.pgenkhuizen.nl/onze-kerk/anbi/pg-enkhuizen/

en de begroting voor het jaar 2019, die daar nog niet staat, is  beschikbaar bij de penningmeester, de heer P. Struik (zie boven)