Actie Kerkbalans 2020: “Jouw kerk, jouw identiteit”

Al a.s. zondag, 12 januari, wordt het startschot gelost voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans binnen de Protestantse gemeente Enkhuizen.

Deze grootste fondsenwerfactie van ons land wordt dit jaar tussen 19 januari en 1 februari uitgevoerd. Overal vragen plaatselijke kerken en parochies hun leden om een financiële bijdrage. Ook in onze Protestantse gemeente Enkhuizen. Meer dan 50 vrijwilligers zullen dan voor onze gemeente in touw zijn. Zij overhandigen u het verzoek om een bijdrage aan Kerkbalans of het valt bij u op de mat. Doet u ook weer mee?

De kerk ontvangt voor haar werk geen subsidie van de overheid. Zij kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Daarom vragen we u: doe mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Alleen dankzij ruimhartige giften kunnen we jaarlijks het tekort wegwerken en ervoor zorgen dat het werk van onze plaatselijke gemeente mogelijk blijft en ook dat ons kerkgebouw, de Zuiderkerk, in stand blijft.

In de laatste week van januari komt een vrijwilliger het formulier weer bij u ophalen. We hopen dat u dan de antwoordenveloppe heeft klaarliggen.

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en hopelijk voor uw bijdrage!
Het College van Kerkrentmeesters

NB.: Periodiek geven:
U kunt uw bijdrage ook de vorm van een periodieke gift geven. Bij schenking in de vorm van een periodieke gift wordt jaarlijks, gedurende tenminste vijf jaar, een vast bedrag betaald. Zo’n toezegging vervalt bij werkloosheid, invaliditeit en natuurlijk bij overlijden. Deze vorm van schenken moet schriftelijk worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Het voordeel van een schenking in deze vorm is dat de gift bij de aangifte Inkomstenbelasting geheel kan worden afgetrokken; er is geen onder- of bovengrens. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Voor de ontvangende kerkelijke gemeente is het ook interessant omdat er een (min of meer) zekere vaste bijdrage wordt ontvangen en omdat de gever iets meer kan geven zonder dat het hem/haar iets kost. Voor dit voordeeltje is de Protestantse gemeente Enkhuizen u erg dankbaar.

We willen u hier graag bij helpen. Voor verdere inlichtingen en voor het opstellen van de overeenkomst kunt u terecht bij de penningmeester van de kerk: Piet Struik, 0228-591271 of pe.struik@gmail.com