Actie Kerkbalans 2022: Huis van Hoop (het vervolg)

Op  16 januari 2022 startte ook in Enkhuizen de  jaarlijkse “Actie Kerkbalans.” Traditiegetrouw gingen lopers en loopsters langs de deuren van de gemeenteleden om de gebruikelijke envelop af te geven en weer terug te halen (en dat allemaal zonder de coronaveiligheidsregels  uit het oog te verliezen!). Allen heel hartelijk dank voor die inzet! U hebt fantastisch werk geleverd.

Duidelijk is de kracht gebleken van het persoonlijk brengen en ophalen. Van het resultaat van de actie kunnen we alleen nog maar een tussenstand geven: om de begroting 2022 sluitend te krijgen, hoopten we dat er dit jaar € 148.900,- zou binnenkomen aan “levend” geld (het geld dat binnenkomt via de Actie Kerkbalans en via collecten). Op dit moment  (10 februari) is er een bedrag toegezegd van € 115.200,-. Als deze lijn zich doorzet mogen we allen dik tevreden zijn en dan kunnen we het komende jaar doen wat we van plan zijn, zowel om onze gemeenschap als om het kerkgebouw in stand te houden. Hopelijk kunnen we binnenkort de “eindstand” bekend maken.

Mocht u thuis nog een envelop hebben liggen die, om welke reden dan ook, niet is teruggehaald, wilt u dan zorgen dat deze terecht komt bij
Mary Cloos (Onder Zeil 13, 1602 HZ Enkhuizen) of Jaap Struik (Nassaustraat 8, 1601 BG Enkhuizen)?

Nu alvast willen we ieder bedanken voor zijn of haar toezegging. We hebben vertrouwen in de toekomst.
namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Dijk, voorzitter