Actie Kerkbalans 2022: Huis van Hoop

Op  16 januari 2022 is de  jaarlijkse “Actie Kerkbalans” van start gegaan!  Het is de grootste fondsenwervingsactie in ons land, waarbij alom in Nederland plaatselijke parochies en gemeenten hun leden vragen financieel bij te dragen om het werk van de kerk mogelijk te maken.

In onze Protestantse gemeente is dit het eerste jaar waarin mevrouw Loes Swier-Knol niet meer meewerkt in voorbereiding en uitvoering van de actie. Zij was van oudsher een spil in deze jaarlijkse actie. Nu hebben Mary Cloos en Jaap Struik het stokje overgenomen. We wensen hen veel succes.

Deze  week komen bij alle leden van onze gemeente weer vrijwilligers langs om de bekende enveloppe te overhandigen met de vraag:

“doet ook u dit jaar (weer) mee?”

Na de ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als Protestantse Gemeente Enkhuizen weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven

waar we rust en verdieping vinden
waar we God ontmoeten
waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen
waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben

Uw bijdrage is  onmisbaar om dit samen-kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven, zowel om de gemeenschap in stand te houden als het kerkgebouw.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar  leden. Daarom vragen we u: Doe mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

In de week van 1 tot 6 februari wordt uw reactie weer door een vrijwilliger opgehaald.

Alvast veel dank voor uw bijdrage!

namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Dijk, voorzitter