Aan tafel

‘Aan tafel’ is het jaarthema in Enkhuizen, net als in vele andere PKN-gemeenten. De commissie Vorming & Toerusting heeft in dit kader verschillende activiteiten op het programma staan: films, thema-avonden en ontmoetingen rondom een maaltijd.

De vier films rondom voedsel, koken en voedselbereiding zijn op 27 oktober (The Biggest Little Farm), op 17 januari (Tampopo), op 23 maart (Babette’s Feast) en op 25 mei (The Hunderd Foot Journey). We kijken naar de film vanuit het perspectief van zingeving en spiritualiteit. Na het kijken bespreken we de film met elkaar na. Aanvang 14.00 én 19.00 uur. Plaats: Zuiderkerk. Gespreksleiding: ds. Hetty Boersma. Opgave is niet nodig.

De them-avonden zijn op 22 november (over de voedselbank), 15 december (over maaltijden in het evangelie van Lucas), 23 februari (over duurzame landbouw) en op 25 april (over het Avondmaal/De Maaltijd van de Heer). Aanvang 19.30 uur. Opgave is niet nodig.

De ontmoetingen rondom een maaltijd zijn geïnspireerd op het klooster in Jorwerd. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 december om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Samen koffiedrinken, in gesprek gaan over een onderwerp en afsluitend met elkaar lunchen. Opgave kan bij pastor Louise Kooiman (ljkooiman@pgenkhuizen.nl of (06) 2371139. Het tweede maaltijdgesprek is op 24 januari, ook om 10.00 uur in de Zuiderkerk. U kunt zich ook voor deze bijeenkomst bij Louise Kooiman opgeven.