Activiteiten en zo

Activiteiten en zo

Waar “activiteiten en zo” – vroeger zeiden we ook wel “Vorming en Toerusting” – om gaat:

 • af en toe is er iemand die over een onderwerp iets vertelt: een lezing
 • af en toe zijn er boeken die we eigenlijk allemaal zouden “moeten” lezen en dan is het best slim om dat met elkaar te doen: een leeskring
 • af en toe zou je gewoon elkaar wel eens deelgenoot willen maken van jouw gedachten of willen horen hoe anderen over een bepaald onderwerp denken: een gesprekskring
 • de bron van wat we met elkaar geloven is de bijbel maar dat is een moeilijk boek; samen de bijbel lezen kan verhelderend werken, daarom organiseren we ook regelmatig een Bijbelkring

Hieronder een lijstje van “Vormings- en Toerustingsactiviteiten” die er op dit moment zijn. Voor data, plaats en tijd: zie de agenda en/of Oriëntatie

 • allereerst ons jaarthema “Identiteit”

Hierover vindt u alles onder het aparte hoofdstuk “Jaarthema 2019-2020 Identiteit” én natuurlijk in de agenda!

 • lezingen c.a.

  • Carel ter Linden en Mirjam Karres
   een middag waarin Carel ter Linden gedichten voordraagt, omlijst met pianomuziek door Mirjam Karres: zondag 17 november
  • over Bonhoeffer
   in 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Dit jaar in de veertigdagentijd een lezing over hem en gelegenheid tot samen lezen van teksten van zijn hand.
 • gesprekskringen

  • Slow Food, gesprekskring over het Onze Vader aan de hand van het gelijknamige boek van Claartje Kruijff; start: 15 oktober
  • theologische leeskring; we lezen van Rowan Williams “God met ons” start: 31 oktober
    • voor beide: info en opgave bij ds. Haandrikman: hghaandrikman@pgenkhuizen.nl of 0228-527772
  • levensverhalengroep

Ieder heeft een eigen levensverhaal. Samen terugkijken, je verhalen te delen en ook geïnspireerd raken door verhalen van anderen.
Ongeveer 5 bijeenkomsten. De huidige groep is vol maar bij voldoende animo kan er nog een groep starten.

  • rouwkring

Samen bijeenkomen na het verlies van een dierbare.
In overleg komen we vanaf eind november tot het voorjaar een aantal keren bij elkaar om – onder leiding van pastor Louise Kooiman – met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en met elkaar te delen.

  •  ouderengespreksgroep

   Wilt u graag eens met leeftijdgenoten van gedachten wisselen over dingen die er voor u toe doen? “ouder worden”, “wat betekent geloven voor mij?” “waar ben ik dankbaar voor?” “de tijd waarin we leven” enz. Samen in gesprek, eens in de twee maanden onder leiding van pastor Louise Kooiman.
    • voor deze drie: info en opgave bij pastor Louise Kooiman tel.0228-592970 of ljkooiman@gmail.com

 

 • samen op pad
  • de Pancraswandeling bracht ons van St. Pancras, via Oosterblokker, Enkhuizen, Aldeboarn, Diever en Emmen. De volgende etappe voert ons via Duitsland naar Tubbergen om tenslotte te eindigen in Brummen. Zo ontstaat de PancratiusPelgrimsroute. Voor wie wil en kan (max. 20 km per dag) opgave van deelnemers en voor info: ds. Haandrikman
  • Berlijn: In het kader van het Bonhoefferjaar willen we de mogelijkheid onderzoeken om een korte reis naar Berlijn te organiseren. Afhankelijk van het aantal belangstellenden gaan we met auto’s of met een bus. info. en opgave: hghaandrikman@pgenkhuizen.nl, 0228 527772
 • ontmoeting
  • in het Straatjesproject gaan mensen uit dezelfde buurt of straat met elkaar in gesprek over die dingen die hen bezighouden, olv pastor Louise Kooiman. Start: dit najaar; plaats: bij een deelnemer thuis.
  • Samen eten, ja gezellig! de Zuiderkerk heeft vele mogelijkheden, ook voor gemeentemaaltijden. Ook in het komende seizoen Let op de mededelingen in Oriëntatie; de prijs per maaltijd per persoon: ongeveer € 5.–.
  •  ook dit jaar bent u van harte welkom in de Zuiderkerk voor koffie en gezelschap: ieder woensdagmorgen van 10.00 – tot 11.30 uur