"Activiteiten en zo" in 2021-2022

"Activiteiten en zo" in 2021-2022

Waar “activiteiten en zo” – vroeger zeiden we ook wel “Vorming en Toerusting” – om gaat:

 • af en toe is er iemand die over een onderwerp iets vertelt: een lezing
 • af en toe zijn er boeken die we eigenlijk allemaal zouden “moeten” lezen en dan is het best slim om dat met elkaar te doen: een leeskring
 • af en toe zou je gewoon elkaar wel eens deelgenoot willen maken van jouw gedachten of willen horen hoe anderen over een bepaald onderwerp denken: een gesprekskring
 • de bron van wat we met elkaar geloven is de bijbel maar dat is een moeilijk boek; samen de bijbel lezen kan verhelderend werken, daarom organiseren we ook regelmatig een Bijbelkring

Hieronder een lijstje van “Vormings- en Toerustingsactiviteiten” – “Activiteiten” dus – die er op dit moment zijn of die we binnenkort hopen te organiseren.

Voor data, plaats en tijd: zie de agenda op deze website en/of Oriëntatie

allereerst ons jaarthema: “Van U is de toekomst”

Het thema  “Van U is de toekomst” sluit aan bij de bede uit het Onze Vader “Van U is het koninkrijk”  èn het is de titel van de nieuwe ‘visienota’ van de kerk.  De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet.

Ds. René de Reuver, scriba van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk lichtte het jaarthema in een interview als volgt toe:

“We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af.

Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Het hele interview is te lezen op de website van de PKN.

Ook de zeer lezenswaardige visienota van de kerk is daar te vinden: https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst

Het thema bepaalt ons nu vooral bij de toekomst van onze aarde. Met het verschijnen van het IPPC-rapport over de snelle klimaatveranderingen komen de grote vragen des te indringender op ons af. Wat kunnen we doen? Individueel, als groep, als land, als kerk? We willen daar in het komende seizoen ruim aandacht aan geven.

Met plannen maken zijn we voorzichtig, maar toch: enkele dingen staan al vast of zijn inmiddels al weer begonnen of ‘geweest’..

Kijk overigens voor al ook in de  AGENDA, elders op deze site!!

 • Op Israëlzondag 3 oktober, 15.00 uur,  hield prof. dr. Dineke Houtman een lezing over de verhouding Jodendom – Christendom met de titel “Het Onze Vader als Joods gebed”
 • We verheugden ons er op dat  ds. Carel ter Linden zondagmiddag 17 oktober zou vertellen over zijn laatste boek: Nieuwe Bijbelse miniaturen, maar helaas, ds. Ter Linden was verhinderd door corona.
  • Als er belangstelling is voor een gesprekskring naar aanleiding van dit boek, dan wil  ds. Henk Haandrikman die graag leiden.
 • Louise Kooiman start de gespreksgroepen “Rondom rouw” en “Levensverhalen”
  Wilt u meedoen of gewoon meer weten: belt u haar dan (0228-592970) of mail: ljkooiman@pgenkhuizen.nl
 • Henk Haandrikman kreeg een tip van een gemeentelid over een mooi boekje geschreven over de ziel: “Kijk op de ziel” van Martine Oldhoff. Zij werkt aan een proefschrift over de ziel. Het boekje is uitgegeven in opdracht van de Protestantse Kerk. Een heel geschikt boekje om in een paar avonden met belangstellenden te bespreken.
 • Ook de Cantatevespers en de Evensongs hopen we weer te kunnen opstarten: op zondag 9 januari 2022 een Cantatevesper met één van de delen van het Weihnachtsoratorium en op Palmzondag een Cantatevesper met  “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus BWV 106) van J.S. Bach.
 • En.. op 19 december 2021 staat een “Lessons & Carols” uitgevoerd door de Martinus Cantorij gepland.