Kruispuntviering

Kruispuntviering

Samen onderweg. Maar waar naar toe en welke route nemen we?

Een kruispuntviering is een kleinschalige viering gericht op ontmoeting tussen gelovigen en zoekenden. Een interactieve moderne viering voor jong en oud (vanaf ongeveer 12 jaar). Tijdens de kruispuntviering word je uitgedaagd na te denken en te praten over christelijke zingeving. De actualiteit uit het dagelijkse leven van jongeren is het uitgangspunt, zodat het geloof altijd up to date besproken kan worden.

De kruispuntviering is dus juist niet alleen op jongeren gericht!!

Hoe moet jeugd geloof zoeken als (senior)gelovigen hen niet vertellen hoe zij dat doen? En hoe moeten gelovigen hun geloof scherp houden als de zoekenden niet hun vragen stellen? Er wordt naar elkaar geluisterd en van elkaar geleerd.

We gebruiken werkvormen die de deelnemers uitdagen actief mee te doen. Aangekleed met liedjes die ‘hot’ zijn, films die uitkomen of net uitgekomen zijn, krantenartikelen, spanningen op school, etc. Er is een gebedsmoment, een passend bijbelverhaal en ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van gedachten. De liederen zijn modern en oud. Het geheel wordt visueel ondersteund.

Er is bijna elke maand een kruispuntviering:            2019: 17-11, 15-12

                                              2020: 12-01, 23-02, 15-03, 0-5-04

 

Enkele keren per jaar worden de ‘gewone’ zondagmorgendienst en de kruispuntviering samengevoegd tot kruispuntdienst. Dan en daar ontmoeten twee vormen van vieren elkaar.

Meer informatie? noorman.yvonne@gmail.com