Veertigdagentijd en Pasen

Veertigdagentijd en Pasen

Met de veertigdagentijd – ook wel de vastentijd – duiden we de periode aan van 6 weken voorafgaand aan het Paasfeest. Het is een periode van inkeer, van stil-zijn, van soberheid waarin we ons bezinnen op de lijdensweg die Jezus door onze wereld ging. De veertigdagentijd begint met Aswoensdag. De periode loopt uit op de Stille Week waarin we op donderdag – ‘Witte Donderdag’- het laatste avondmaal herdenken dat Jezus met zijn discipelen vierde. Op ‘Goede Vrijdag’ Jezus’ dood aan het kruis. Stille Zaterdag is de dag waarop Jezus in het graf verbleef. Dan volgt het Paasfeest waarin we Zijn opstanding en de overwinning vanĀ  de dood vieren.