Veertigdagentijd in de Zuiderkerk

Veertigdagentijd in de Zuiderkerk

De veertigdagentijd is de bezinningsperiode voor Pasen. Het is een voorbereidingstijd, een periode van vasten. Waarom duurt deze periode veertig dagen? Het getal veertig verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal. Het gaat om afzonderinginkeer, onderweg zijn naar.

Veel mensen gebruiken de periode voor Pasen om alleen, of als gezin en/of kerkelijke gemeenschap stil te staan bij de betekenis van Pasen en de voorbereiding daarop. Het wordt enerzijds de vastentijd genoemd, omdat men dan vaak matig eet of soms één of meerdere dagen niet eet in navolging van Jezus, die zelf periodiek vastte. Anderzijds noemt men dit ook de lijdenstijd omdat het focus ligt op het lijden van Christus. Het is een periode van inkeer, van stil-zijn, van soberheid waarin we ons bezinnen.
Feitelijk duurt de periode langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, omdat dat geen vastendagen zijn. Eigenlijk vieren we elke zondag een beetje Pasen. De veertigdagentijd begint met aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de veertigdagentijd is dan paars.

Activiteiten

Ook in de Zuiderkerk besteden we aandacht aan de veertigdagentijd. Het pastoresteam verzorgt twee sobere maaltijden, kerkdiensten rond de kruiswoorden van Jezus, een wandeling en een filmvertoning. Ook zijn er speciale veertigdagenkalenders.

Iedereen, die dat wil, kan een veertigdagenkalender krijgen die van te voren zal worden uitgedeeld in de kerk. Hierin staat een tekst, lied, een gedicht, of een recept die u wellicht zou kunnen inspireren voor deze veertig dagen. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen dan kunt u dit aangeven bij pastor Louise Kooiman (06 23711393 of ljkooiman@gmail.com). Dan kan het geregeld worden dat u er een krijgt.

Op woensdag 22 februari, op aswoensdag, sluiten we als protestantse gemeente aan bij de Oud-Katholieke kerk aan de Breedstraat 84. In deze dienst van schrift en tafel kan men – indien gewenst – een askruisje halen. As is in de Bijbel een teken van inkeer en berouw. Het kruisje is een fysiek teken dat we ons realiseren dat ommekeer nodig is. Aanvang 19.30 uur. Voorgangers: pastoor Peter-Ben Smit en ds. Hetty Boersma.

Er hangt ook een aantal schilderijen in de kerk die gemaakt zijn door Jan Kooistra. Ze verbeelden de zeven kruiswoorden van Jezus. Iedere zondag wordt in de kerkdienst apart aandacht geschonken aan één van deze schilderijen. Op 26 februari zal het schilderij Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen centraal staan en op 5 maart is dat Dat is uw zoon en dat is je moeder. Op 12 maart Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Op 19 maart Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Op 26 maart Ik heb dorst.  Op 2 april (Palmpasen/passiezondag) Het is volbracht en op Goede Vrijdag, 7 april, Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

Op donderdag 2 maart is er om 10.00 uur een bijeenkomst in de Zuiderkerk die ook in het teken staat van de veertigdagentijd. We drinken samen koffie en na een kort ochtendgebed gaan degenen die willen samen wandelen. Jaap Hoekstra zal deze wandeling leiden. We willen nadenken over het thema ‘dankbaarheid’. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. U kunt zich aanmelden bij pastor Louise Kooiman (06 23711393 of ljkooiman@gmail.com) of inschrijven op een lijst in de kerk.

Op donderdag 23 maart is er om 18.00 uur weer een sobere maaltijd (opgave bij ds. Boersma, 06 27512341 of hboersma@pgenkhuizen.nl). Op dezelfde dag wordt ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur de film Babette’s Feast vertoond. Dit in het kader van het jaarthema ‘Aan tafel’. Klik hier voor meer informatie.

Hetty Boersma en Louise Kooiman