10.00 uur: Startzondag * Kerkproeverij * Thomasviering * ds. Henk Haandrikman en pastor Louse Kooiman

Aan deze dienst, een Thomasviering, werkt de Cantorij olv Jerry Korsmit mee, er is Kerkproeverij en het is Startzondag.

Centraal thema: Wat wil je doorgeven?
Wat willen (groot)ouders doorgeven aan (klein)kinderen? Of wat vindt je belangrijk om van je zelf door te geven aan anderen of waar ben je blij mee dat aan jou is doorgegeven?

Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen. Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de viering een gedeelte van ongeveer 20 minuten, de ‘Heilige Chaos’, waarin je in verschillende hoeken van de kerk op je eigen manier bezig kan zijn ….. Er is ruimte voor poëzie, voor gesprek, voor creativiteit, voor verstilling, voor de Bijbel of voor gewoon niets doen..

Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid.
Er is geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers.
Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden.
Zo’n invulling van de kerkdienst is heel anders dan op de andere zondagen; dat betekent dus iets voor de kerkganger (u/jij moet zelf, indien u/je dat wilt, in beweging komen). We hebben al eens eerder in de kerk hier kennis meegemaakt. En wij hopen dat u het opnieuw aandurft
Na deze Heilige Chaos is er voor de liefhebbers een puzzeltocht en we besluiten met een gemeenschappelijke maaltijd waarbij nagepraat kan worden.