22.00 uur: ds. H.G. Haandrikman * Paasnachtdienst

Paasnachtviering in de Zuiderkerk met Byzantijnse muziek

We vieren in de Zuiderkerk de Paasnachtdienst op zaterdag 20 april om 22.00 uur. Voorganger is ds. Henk Haandrikman en het gemengd Byzantijns koor Indrik uit Hoorn zingt.

Onder leiding van dirigent Sergej Latychev, worden in de Paasnachtviering liederen uit het rijke orthodox-liturgisch liederenrepertoire ten gehore gebracht zoals Plotijoe oesnoev (Zijn lichaam sliep, maar de Heer is na drie dagen verrezen, als Adam is Hij opgestaan uit de dood, de dood is onwettig verklaard; het is Pasen) en Woskresenie Twoje (Uw opstanding, Christus onze Heer, bezingen de engelen in de hemel. Wij willen u op aarde met een zuiver hart eren).

Het Byzantijns Koor Indrik (de naam is ontleend aan een Russisch fabeldier, maar verwijst ook naar de schilddrager van het wapen van Hoorn) is in 2004 opgericht; het is een gemengd koor met ongeveer 30 leden, dat zich toelegt op de vertolking van de gezangen van de Byzantijnse ritus volgens de traditie van de Oosters-orthodoxe kerken. Het koor is niet kerkgebonden.

Indrik kiest voor een zo authentiek mogelijke uitvoering van de gezangen, die volgens de traditie uitsluitend

a capella gezongen worden omdat alleen de menselijke stem in staat is om God te prijzen.

Het koor heeft een groot repertoire opgebouwd met, naast de gezangen van Russische oorsprong, ook liederen uit Oekraïne, Georgië en Griekenland.

Dankzij de in Rusland geboren (1957) en opgeleide dirigent Sergé Latychev, sinds 1990 in Nederland, is het koor goed in staat de emotie van de Russische ziel tot uitdrukking te brengen.
Zachte ingetogen klanken worden afgewisseld door jubelende vreugdevolle gezangen, afhankelijk van de emotie die de tekst oproept. Het is de harmonie van deze klanken die de Westerse toehoorders zo treft in de Slavisch-Byzantijnse muziek.