10.00 uur zondag 20 juni * ds. R.J. Kooiman te Hoorn-Zwaag-Blokker *

Orgelspel

Welkom en afkondigingen (door ouderling)

Psalm van de zondag: Psalm 84: 1

Groet           Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer.
Amen

Bemoediging       Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Intredelied : Psalm/lied 81: 1,2 en 4

Kyriegebed

Wij zingen: Jublilate Deo https://www.youtube.com/watch?v=Vt349Aaf78A

Inleiding op de lezingen

Lezing: Jesaja 26: 7-13

Acclamatie Zo spreekt de Heer. Wij danken God.

Tweede lezing: Johannes 20: 19-31

Zang:          Lied 636: 2

Preek

Zang:  Lied 636: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: If you believe https://www.youtube.com/watch?v=_9tasoROq2w

Gebeden afgesloten met oecumenisch Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied :  Lied 675

Zegen