10.00 uur Zondag 22 november * ds. T.J. de Vries-Meijer te Haarlem

Orgelmuziek

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Lied 98 vers 1

Moment van stilte

Votum en Groet

Lied 98 vers 2

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 462 Kijken en luisteren naar ‘Zal er ooit een dag van vrede’ door Syb van der Ploeg:

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing Matteüs 24: 14 – 35

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 321 vers 1, 2, 3 en 7

Gebeden

Slotlied 747 vers 1, 2 en 4

Zegen