10.00 uur Kerkenzondag

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”
Die woorden – uit Handelingen 28 – vormen het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen en ook van de oecumenische viering op deze zondag uur in de Zuiderkerk.

Het brood voor de Avondmaalsviering wordt gebakken door Syrische thuisbakkers, zij zullen ook een aantal verhalen met ons delen.

* Voorgangers ; ds. Henk Haandrikman en pastoor Joop Albers

De kerken op Malta hebben deze tekst uitgewerkt en aan de kerken – wereldwijd – ter beschikking gesteld. We zijn blij dat de Enkhuizer kerken zich in de volle breedte achter dit thema scharen.
De tekst beschrijft de schipbreuk die Paulus leed op het eiland Malta. Hij en de zijnen ervaren daarbij buitengewone vriendelijkheid van de eilandbewoners. Dat Paulus en de zijnen anders zijn, vormt geen enkele belemmering. Ondanks dat de Maltezers nog geen kennis van Christus hadden, ervaren Paulus en zijn mede-schipbreukelingen in hen toch zijn liefde voor mensen. Is er een verband te leggen tussen die schipbreuk van toen en de actuele vluchtelingenproblematiek?
De Raad van Kerken, die deze dienst voorbereidt, nodigt iedereen in Enkhuizen uit.