15.00 uur zondagmiddag ds. Carel ter Linden over zijn boek "Nieuwe Bijbelse miniaturen"

Carel ter Linden (1933) was legerpredikant en voorganger in verschillende gemeenten, waaronder de Haagse Kloosterkerk. Ter Linden schrijft poëzie en publiceerde boeken, waaronder, in 2013, het het veelgelezen: ‘Wat doe ik hier in godsnaam’

Zondagmiddag 17 oktober komt ds. ter Linden vertellen over zijn laatste boek: Nieuwe Bijbelse miniaturen.

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur; meer dan veel mensen beseffen. Zij zijn niet het exclusieve bezit van de kerk maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. In Bijbelse Miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen boodschappen zien van deze oude verhalen, die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde gebeurtenissen. Zij bevatten verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde. Het zijn bouwstenen voor het leven, die vaders en moeders aan hun kinderen meegaven. Dit boek zal zeker bijdragen aan een nieuw verstaan van deze verhalen. “Deze verhalen gelden tot op de huidige dag voor velen in de wereld als een appèl om in déze geest de aarde en alle leven te behoeden, als de enige weg naar een zinvol en vruchtbaar bestaan en een toekomst voor deze wereld. Een heilig appèl waarmee de namen van grote figuren als Abraham en Mozes en Jezus van Nazareth verbonden zijn”, zoals Carel ter Linden zelf schrijft.

zondag 17 oktober, 15.00 uur in de Zuiderkerk te Enkhuizen. Toegang vrij.

Belangstelling voor doorpraten? 
Als er, naar aanleiding van dit boek, of naar aanleiding van de lezing van ds. Ter Linden over het boek, belangstelling is voor een gesprekskring  over dit boek, dan wil ds. Haandrikman die graag leiden.