15.00 uur zondagmiddag * lezing door prof. dr. Dineke Houtman * Het Onze Vader als Joods gebed

Op deze Israëlzondag houdt prof. dr. Dineke Houtman een lezing over de verhouding Jodendom – Christendom onder de titel

“Het Onze Vader als Joods gebed”

Professor Houtman (Groningen, 1956) is emeritus hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom. In Jeruzalem en Groningen studeerde zij Semitische Talen en Culturen. In 1995 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht.

Vanaf 1996 was zij werkzaam voor de Theologische Universiteit Kampen/Protestantse Theologische Universiteit. Zij publiceerde onder meer op het gebied van rabbijnse literatuur en Joods-christelijke relaties. Zij bestudeert m.n. de Bijbeltekst in de Aramese vertaling zoals Jezus die kende.: “Om Jezus en zijn boodschap goed te begrijpen is kennis van de hem omringende leef- en denkwereld nodig”

De lezing vindt plaats in de Zuiderkerk, 3 oktober, 15 uur. Toegang vrij.