16.00 uur Zondag 27 december * ds. J. Borst te Enkhuizen * Top-2000-dienst

Ook dit jaar een TOP2000-dienst en wel op 27 december, om 16.00 uur.
Medewerking verlenen pianist Dick Grasman en zangers Geanne van Soelen en Gerrit Boonen.

Wie dat wil kan liederen aanleveren uit de TOP2000 die veel voor hem of haar betekenten

Voorstellen aan ds. Hanneke Borst: hannekeborst@xs4all.nl of inleveren op Kuipersdijk 72.

Bij die voorstellen ontvangen we dan ook graag een motivatie en de vraag zal zijn die die motivatie in de dienst op 27 december voor te lezen voordat het lied wordt gezongen.

Als we veel liederen + motivatie ontvangen, wat we hopen!  zullen we een keus moeten maken.

Voorstellen inleveren vóór 7 december  zodat de musici gelegenheid hebben de liederen in te studeren.