17.00 uur Cantatevesper

Gods tijd is altijd de beste tijd.
In hem leven, bewegen en zijn wij,
zolang hij wil.
In hem sterven wij op de juiste tijd,
wanneer hij wil.

Zo begint het koor in Bachs cantate 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus Tragicus). Een cantate, één van zijn eerste, die hij vermoedelijk in 1707 schreef, waarschijnlijk bestemd voor een rouwdienst. Een rouwdienst waarin het ‘memento mori’ centraal staat met daartegenover de belofte van de komst van Jezus. Niet alleen in de tekst van de cantate maar zeker ook in de muziek en de rol van de diverse instrumenten daarin komt deze hoopvolle tegenstelling tot uiting.
Zondag  1 november om 17.00 uur in de Cantatevesper is deze wonderschone muziek te beluisteren in een uitvoering door het Enkhuizer Bach Ensemble, met instrumentalisten en solisten, onder de leiding van Jerry Korsmit.

 

Cantatevespers Enkhuizen

Sinds 1623 was er in Enkhuizen een Evangelisch Lutherse Kerk. Van 1844 tot 2017 ging de Lutherse gemeente ter kerke in het eigen kerkgebouw aan de Breedstraat. Het onderhoud van dit monumentale kerkgebouw kon de kleine gemeente niet meer opbrengen en daarom is het kerkgebouw in 2017 verkocht. Men kerkte daarna toto Pinksteren 2020 in een huurlocatie: de Nutszaal.  Nu is de Lutherse gemeente op het punt te fuseren met de Protestantse gemeente die in de Zuiderkerk haar kerkgebouw heeft.

Deze omwenteling was aanleiding tot nadenken over de vraag hoe de Lutherse traditie aanwezig te houden in Enkhuizen. Zou een deel van de opbrengst van het kerkgebouw voor dat doel kunnen worden ingezet?

Een belangrijke pijler van de Lutherse traditie is aandacht voor kerkmuziek. Zo rees de gedachte “Lutherse” Cantatediensten te organiseren. Vespers met daarin een uitvoering van een kleine Cantate van één van de componisten die voor de Lutherse eredienst hebben gecomponeerd. Contact met de Protestantse Zuiderkerkgemeente leidde tot enthousiaste reacties. In financiële zin wordt ook een bijdrage aan dit initiatief geleverd door de landelijke kerk. Daardoor wordt het mogelijk dit en waarschijnlijk ook volgend jaar 3 maal een (Bach)cantate ten gehore te brengen en daarvoor professionele orkestleden en solisten aan te trekken. Voor een langer voortbestaan van deze prille traditie zal ook op liefhebbers uit de regio een beroep in financiële zin gedaan moeten worden!

Kortom: de Lutherse Gemeente Enkhuizen en de Protestantse Gemeente Enkhuizen organiseren samen vespervieringen waarin een Cantate die kan worden gerekend tot het ‘Luthers erfgoed,’ wordt uitgevoerd. Te denken valt aan cantates van Bach, Buxtehude, Telemann e.a