17.00 uur Cantatevesper

Zondag 6 oktober om 17 uur klinkt in de Zuiderkerk in de tweede reeks Cantatevespers

Bachs motet Jesu meine Freude (BWV 227)

toegang gratis – collecte voor de onkosten

Jesu meine Freude is een motet voor vijfstemmig koor, zijn meest omvangrijke motet. Jesu, meine Freude is een destijds zeer populair protestants kerklied, dat in 1653 werd gepubliceerd op een tekst van Johann Franck en een melodie van Johann Crüger. Bach gebruikte tekst en melodie van dit koraal uit de Lutherse zangbundel in telkens nieuwe harmoniseringen o.m. in zijn Cantates 64, 81 en 87 en in orgelbewerkingen (BWV 610 en 713). Het motet Jesu, meine Freude is opgebouwd rond coupletten van het koraal en afgewisseld met teksten uit de Romeinenbrief (Romeinen 8).

Cantatevespers Enkhuizen

Sinds 1623 is er in Enkhuizen een Evangelisch Lutherse Kerk. Van 1844 tot 2017 ging de Lutherse gemeente ter kerke in het eigen kerkgebouw aan de Breedstraat. Het onderhoud van In financiële zin wordt ook een bijdrage aan dit initiatief geleverd door de landelijke kerk. Daardoor wordt het mogelijk dit en waarschijnlijk ook volgend jaar 3 maal een (Bach)cantate ten gehore te brengen en daarvoor professionele orkestleden en solisten aan te trekken. Voor een langer voortbestaan van deze prille traditie zal ook op liefhebbers uit de regio een beroep in financiële zin gedaan moeten worden!dit monumentale kerkgebouw kon de kleine gemeente niet meer opbrengen en daarom is het kerkgebouw in 2017 verkocht. Men kerkt nu in een huurlocatie: de Nutszaal.

Deze omwenteling was aanleiding tot nadenken over de vraag hoe de Lutherse traditie aanwezig te houden in Enkhuizen. Zou een deel van de opbrengst van het kerkgebouw voor dat doel kunnen worden ingezet?

Een belangrijke pijler van de Lutherse traditie is aandacht voor kerkmuziek. Zo rees de gedachte “Lutherse” Cantatediensten te organiseren. Vespers met daarin een uitvoering van een kleine Cantate van één van de componisten die voor de Lutherse eredienst hebben gecomponeerd. Contact met de Protestantse Zuiderkerkgemeente leidde tot enthousiaste reacties. In financiële zin wordt ook een bijdrage aan dit initiatief geleverd door de landelijke kerk. Daardoor wordt het mogelijk dit en waarschijnlijk ook volgend jaar 3 maal een (Bach)cantate ten gehore te brengen en daarvoor professionele orkestleden en solisten aan te trekken. Voor een langer voortbestaan van deze prille traditie zal ook op liefhebbers uit de regio een beroep in financiële zin gedaan moeten worden!

Kortom: de Lutherse Gemeente Enkhuizen en de Protestantse Gemeente Enkhuizen organiseren samen dit jaar een viertal vespers waarin een Cantate die kan worden gerekend tot het ‘Luthers erfgoed,’ wordt uitgevoerd. Te denken valt aan cantates van Bach, Buxtehude, Telemann e.a.