17.00 uur Cantatevesper

Zondag 12 mei om 17 uur klinkt in de Zuiderkerk de tweede reeks Cantatevespers:

van Johann Sebastian Bach de cantate Der Herr denkt an uns (BWV 196)

toegang gratis – collecte voor de onkosten

 

Bach schreef deze cantate naar verluidt als huwelijksgeschenk voor zijn huisvriend, de predikant Johann Lorenz Stauber. Stauber trad in juni 1708 in Dornheim in het huwelijk in het kerkje waar Stauber een half jaar eerder Bach in de echt had verbonden met Maria Barbara. De tekst van de cantate draait om Psalm 115: 12-15

Cantatevespers Enkhuizen

Sinds 1623 is er in Enkhuizen een Evangelisch Lutherse Kerk. Van 1844 tot 2017 ging de Lutherse gemeente ter kerke in het eigen kerkgebouw aan de Breedstraat. Het onderhoud van In financiële zin wordt ook een bijdrage aan dit initiatief geleverd door de landelijke kerk. Daardoor wordt het mogelijk dit en waarschijnlijk ook volgend jaar 3 maal een (Bach)cantate ten gehore te brengen en daarvoor professionele orkestleden en solisten aan te trekken. Voor een langer voortbestaan van deze prille traditie zal ook op liefhebbers uit de regio een beroep in financiële zin gedaan moeten worden!dit monumentale kerkgebouw kon de kleine gemeente niet meer opbrengen en daarom is het kerkgebouw in 2017 verkocht. Men kerkt nu in een huurlocatie: de Nutszaal.

Deze omwenteling was aanleiding tot nadenken over de vraag hoe de Lutherse traditie aanwezig te houden in Enkhuizen. Zou een deel van de opbrengst van het kerkgebouw voor dat doel kunnen worden ingezet?

Een belangrijke pijler van de Lutherse traditie is aandacht voor kerkmuziek. Zo rees de gedachte “Lutherse” Cantatediensten te organiseren. Vespers met daarin een uitvoering van een kleine Cantate van één van de componisten die voor de Lutherse eredienst hebben gecomponeerd. Contact met de Protestantse Zuiderkerkgemeente leidde tot enthousiaste reacties. In financiële zin wordt ook een bijdrage aan dit initiatief geleverd door de landelijke kerk. Daardoor wordt het mogelijk dit en waarschijnlijk ook volgend jaar 3 maal een (Bach)cantate ten gehore te brengen en daarvoor professionele orkestleden en solisten aan te trekken. Voor een langer voortbestaan van deze prille traditie zal ook op liefhebbers uit de regio een beroep in financiële zin gedaan moeten worden!

Kortom: de Lutherse Gemeente Enkhuizen en de Protestantse Gemeente Enkhuizen organiseren samen dit jaar een viertal vespers waarin een Cantate die kan worden gerekend tot het ‘Luthers erfgoed,’ wordt uitgevoerd. Te denken valt aan cantates van Bach, Buxtehude, Telemann e.a.