18.00 uur: 50 jaar sportieve kerken in Enkhuizen

De Raad van Kerken in Enkhuizen bestaat 50 jaar.

In het kader van de viering van dat feestelijke feit organiseert de Raad tal van activiteiten.

Omdat de Raad verbindend aanwezig wil zijn in onze stad, en omdat sport verbroedert, staat een sportief volleybal toernooi gepland:

12 oktober van 18.00-22.00 uur in de Sprong.

Je kunt je individueel opgeven maar ook als team. Een team bestaat uit minimaal zes personen. Deelname is gratis. Je kunt je opgeven bij Cees Hanemaayer tot uiterlijk 7 oktober.

De minimale leeftijd voor deelnemers is 15 jaar. We nodigen niet alleen individuele leden van de diverse kerken maar ook verenigingen, politieke partijen en andere maatschappelijke verbanden uit elkaar te ontmoeten op en rondom het volleybalveld.

Doe mee en geef je snel op bij Cees Hanemaayer: ceeshanemaayer@gmail.com  of: 06-36143392