18.00 uur: Gemeentebarbecue * 19.30 Gemeenteavond

We hebben iets te bespreken en we werken ook graag aan het onderling contact. Daarom houden we op donderdag 21 juni a.s. om 18.00 uur een gemeente-barbecue om daarna, om 19.30 uur met elkaar in gesprek te gaan:

• over de financiën van kerk en diaconie in het afgelopen en in het lopende jaar
en
• over vormen van pastoraat in onze gemeente.

  • Als u wilt mee eten – en wie wil dat nu niet? – meldt u aan via gemeentemaaltijd@pgenkhuizen.nl of via de intekenlijst achter in de kerk.
  • Als u ons mee wilt laten proeven van uw verrukkelijke salades: meldt u dan aan op die andere intekenlijst achter in de kerk.
  • En als u wilt meedenken over onze financiële informatie: u kunt de rekening en/of de begroting van de diakonie en/of de kerkrentmeesters opvragen bij de scriba van de kerkenraad: kerkenraad@pgenkhuizen.nl of: 0228-320050 of, gewoon, in persoon.

Maar, het kan ook zijn dat ons pastoraat nu en in de toekomst u vooral ter harte gaat. Kom dan vooral mee praten, denken en/of luisteren op de gemeenteavond van 21 juni a.s.

Tot dan.