18.00 uur: Sobere maaltijd en Vesper

Evenals vorig jaar nodigt de Raad van Kerken in Enkhuizen u uit om met elkaar op een verdiepende manier, in oecumenisch verband, naar Pasen toe te leven.
Gedurende de veertigdagentijd zal er iedere week, op woensdagavond om 18.00 uur een mogelijkheid zijn om samen een maaltijd te gebruiken in de Zuiderkerk.
De maaltijd heeft een sober karakter zoals dat past in de vastentijd.
Aansluitend zal er dan een korte vesperviering worden gehouden.
De eerste maaltijd is op woensdagavond 4 maart van 18.00 uur tot 19.00 uur .
Bij de Vesper zullen er teksten, schilderijen en liederen worden gebruikt in relatie tot Dietrich Bonhoeffer.
Opgeven: bellen na 16.00 uur op maandag en dinsdag voorafgaande aan iedere sobere maaltijd, naar Marga Mertens: tel. 0228-520766.
U bent allen van harte welkom.