19.30 uur Kennismaken met "De Nachtwacht van Enkhuizen"

lezing en presentaties rond de mogelijke, digitale reconstructie van de gewelfschilderingen

Twee specialisten ‘Onderzoek en Restauratie van Historische Interieurs’ hebben in nauwe samenwerking met medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervolgonderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleurenrijkdom en de mogelijkheid tot digitale reconstructie van de 15e -eeuwse gewelfschilderingen in de Enkhuizer Zuiderkerk. Deze avond presenteren zij de resultaten van dat onderzoek. Zij tonen ook de resultaten van de reconstructie van twee panelen. De presentatie zal worden voorafgegaan door een lezing door prof. dr. A.A. den Hollander, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over “Religieus erfgoed – kansen en bedreigingen.”