10.00 uur zondag Rogate * ds. Henk Haandrikman * viering online

Liturgie 17 mei 2020      zondag ‘Rogate’ (Bidt) naar Psalm 66: 19-20

voorganger                       Henk Haandrikman

orgel                                   Piet Spoelstra

muziek                                Jerry Korsmit (klavecimbel)

Martijn Plomp (viool)

Johannes Hulshof (cello)

ouderling                           Andries van Dekken

diaken                                Lenie Baks

lector                                  Nienke Hartemink

beeld                                  Peter Cloos

bloemschikking                Andrea Botman en Tsjikke Eveleens

 

Orgelspel

 

Welkom door ouderling van dienst

 

Kaarsen worden aangestoken

 

Muziek                                             Largo uit Sonate opus 1 nr. 3 – Jean Baptiste Loeillet (1688)

 

Groet en Bemoediging

 

Inleiding

 

Psalm 66: 6 en 7

Gebed om ontferming

 

Kyrie en Gloria lied 299e             Regenboogkaarsen worden aangestoken

 

Lezing                                               Johannes 16: 16-24

 

Lied 662: 1 en 2

 

Overdenking

 

Muziek                                             Adagio uit Sonate opus 1 nr. 3 – Jean Baptiste Loeillet (1688)

 

Collectepraatje

 

Gebeden

 

Slotlied 910: 1 en 2

 

Zegen

 

Afsluitende muziek                        Allegro uit Sonate opus 1 nr. 3 – Jean Baptiste Loeillet (1688)