10.00 uur zondag Misericordia Domini * pastor Louise Kooiman * viering online

de tweede zondag na Pasen, Misericordia Domini of ‘Gods barmhartigheid’ genoemd naar de tekst in Psalm 33:5

Voorganger:                             pastor Louise Kooiman
Organist:                                   Piet Spoelstra:
Zang:                                          Greet de Boer en Christine Janssen
lector:                                        Henc Valkema:
Diaken:                                      Bert Bouw,
Liturgisch bloemschikken:   Andrea Botman en Tsjikke Eveleens.
Ouderling van dienst:            Jaap Hoekstra,
Beamer:                                    Peter Karreman en Tjeerd Bielsma

Orgel muziek

Welkom en mededingen: Jaap Hoekstra
Aansteken paaskaars: Jaap Hoekstra
Bemoediging en groet
bloemen

Zingen Intochtslied : Christus onze heer verrees nlb. 624 You tube
Gebed voor de nood van de wereld:
Zingen: Tijdens Kyrie Taizé YouTube, aansteken kaarsen: Jaap Hoekstra
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 Henc Valkema
Zingen: NLB. 647: Voor mensen die naamloos. Greet en Christine met orgel.

Uitleg

Zingen lied nlb. 809 “Blijf niet staren” Greet en Christine met orgel
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 675 Geest van hierboven: Stef Bos en het jongerenkoor You tube
Voorbeden
Diaconie: Bert Bouw over de collecte voor ‘Kinderen in de knel’.
Wegzending en zegen.
Orgel muziek