Paasnachtdienst *ds. Henk Haandrikman * viering online 21.30

gezamenlijke dienst met de Lutherse Gemeente

 

het is stil en donker in de kerk

Gebed

De nieuwe paaskaars door diaken naar voren gedragen

Zingen   Lied 600: 1,2,3

De paaskaars wordt op de standaard gezet

Andere kaarsen worden aangestoken

Bemoediging en groet

Woord van welkom en inleiding

Lezing                Genesis 1, gelezen (vers 1-5)

Zang                  Lied 356: 1

Lezing                Genesis 8:6-12; 9:8-17

Zang                  Lied 356: 2

Lezing                Exodus 14:9 – 11, 13 – 14, 19 – 22

Zang                  Lied 356: 3

 Lezing                Jesaja 55:1-6

Orgelmuziek

Evangelie            Matteüs 28:1-10

Alleluia

Gebeden

Slotlied               634

Zegen

 

Medewerking  van

Henk Haandrikman                 voorganger

Jan Spijker                                 orgel

Geanne van Soelen                   zang

Greet de Boer                            ouderling van dienst

Fenna Smit                                 diaken van dienst

Anne Hans van der Herberg  lector

Peter Cloos                                camera