Goede Vrijdag *pastor L. Kooiman* viering online 19.30

Luisteren naar muziek
Gebed

Zingen: Blijf hier bij mij, en waak hier bij mij, wakend en biddend.
Lezing: Mattheus 27: 22- 26

Meditatie

Jezus is ter dood veroordeeld.
De schuldige is aangewezen. De doodstraf is uitgesproken.
Het volk mocht voor rechter spelen. Pilatus waste zijn handen in onschuld.
Een eerlijk proces, vergeet het maar. Een rechter die bang is voor zijn hachje, volk dat opgehitst is door enkele leiders, misleiders is trouwens een beter woord. Alles mocht, als hij maar tot zwijgen gebracht werd want zijn woorden beschadigden hun imago.
Nog steeds worden mensen veroordeeld en ter dood gebracht zonder vorm van proces, alleen omdat de machthebbers zich bedreigd voelen door hun uitspraken en activiteiten. Nog steeds wordt het leven van velen bedreigd door het recht van de macht, onrecht dus en door de waarheid van het geld, leugen dus.

Zingen: NLB 558 Jezus om uw lijden groot
Lezing: Mattheus 27: 27-31

Meditatie

Hij beloofde ons vrede Hij beloofde ons geluk Hij beloofde ons stilte
Hij schreef een gedicht en dat het niet rijmde met ons leven
was niet erg maar dat zijn woorden zouden sterven dat was erg

Zingen: In de stilte van de nacht
Lezing: Johannes: 19: 17

Meditatie

We zien Hem vallen maar ja, wat moet je doen?
‘Als in een film’, zullen we later zeggen ‘Je kijkt, maar je kunt niks doen’
Wat zou je ook moeten doen? We hebben het niet geweten
We hebben – machteloos – toegekeken – toen Hij…. , toen de joden, de homo’s, de zigeuners
toen Hij… , toen de mannen van Srebrenica – toen Hij….., toen de bommen vielen
toen Hij….. , toen de voorbijganger in de straat – t oen Hij…. , toen die zieke medemens
toen Hij…… , we wisten het niet

Luisteren naar muziek
Lezing: Lucas 23: 27-31

Meditatie

Mannen huilen niet Kunnen, mogen, willen niet, huilen niet
Vrouwen huilen Drommen om Hem heen in laatste troost en zucht naar troost
Hij troost ze met een toekomst erger dan zijn eigen lot. Huil niet om mij, huil om jezelf!
Zie de vrouwen van Jeruzalem huilen om hun verloren kinderen hun dode kinderen
hun uit elkaar gerukte kinderen
Zie de vrouwen huilen om hun kinderen hun doodgeschoten kinderen hun doodgebombardeerde kinderen
De vrouwen in de vluchtelingenkampen
Huilen om hun zieke kinderen, hun stervende kinderen, de vrouwen van New York,
de vrouwen van Lesbos, de vrouwen van Nederland, de vrouwen van….…
Ze huilen allang niet meer om Hem.

Luisteren naar muziek
Lezing: Johannes 19: 23-24

Meditatie

Ze kleden Hem uit waarom eigenlijk?
Kan schaamte nog iets toevoegen aan zijn lot?
Dan kleden wij Hem wel met een jas van medelijden
een broek van warme sympathie een sjaal van mededogen tegen de kou – maar het is de eenzaamheid die hem het beste past – die Hem hult in het donkerste zwart
Naakt en roemloos. Zonder kleiding wordt iedereen anoniem
Zelfs ‘de Zoon van’ herkennen we aan niets meer Net zo naakt als wij

Zingen: NLB 576 O hoofd vol bloed en wonden.
Lezing: Marcus 15: 22-26

Meditatie

Wie heeft ooit bedacht om spijkers door iemands handen te slaan?
Of door zijn voeten?
Wie heeft ooit bedacht iemand naakt te kijk te hangen terwijl Hij langzaam sterft?
Maar – eerlijk is eerlijk – Er is wel erger bedacht
Daar hang je dan droeve koning Wie herkent je nog?
Daar hang je dan tegen het licht terwijl de nacht valt

Zingen: NLB 590: Nu valt de nacht
Lezing: Marcus 15: 33-37

Meditatie

En na al het gedonder van scheurende aarde en schreeuwende mensen is het stil
Stil als een graf

Kruismeditatie
Gebed
Luisteren naar muziek.

’Luthers avondgebed’
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk Aan de avond van de dag
Aan de avond van het leven Aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid met uw troost en zegen
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en is sterven in tijd en eeuwigheid.
Amen

medewerkenden:
Pastor Louise Kooiman
Klavecimbel: Jerry Korsmit.
Cello
Viool