Witte Donderdag *ds.H.Haandrikman* viering online 19.30 uur

LITURGIE WITTE DONDERDAG

Orgelspel              O Mensch, bewein dein Sünde groß –  J.S. Bach (1685 – 1750)

Welkomstwoord 

Groet en Bemoediging

Gebed voor Witte Donderdag 

Inleiding 

Zingen                           Psalm 116:1 (één van de psalmen die Jezus en de discipelen
waarschijnlijk hebben gezongen bij de maaltijd)

Lezing                                     Johannes 13:1-10

Lied 569 

Overdenking 

Kort orgelspel                 Erbarme dich – J.L. Krebs  (1713 – 1780)

Lezing                            Matteüs 26: 17-29

Muziek                                   Ubi Caritas – Ola Gjeilo (geb. 1978)

Zegening van brood en wijn 

Gebed 

Onze Vader

                        Na het gebed wordt de avondmaalstafel opgeruimd

Lezing              Matteüs 26:30, 36-46

Zingen              Lied 571

Afsluitend gebed             Luthers avondgebed

de dienst eindigt in stilte