20.00 uur Gespreksavond Liberaal Christendom

het is al weer even geleden dat ds. Henri Fröhlich, mede-auteur van het boek Liberaal Christendom, in de Zuiderkerk een lezing hield naar aanleiding van dat boek. Zelf schreef hij in het boek over het onderwerp “Kerk.” Hij kenschetst de kerk daarin als

“een functionele gemeenschap die zondag aan zondag uitnodigend haar diensten viert, die voor iedereen toegankelijke rituelen aanbiedt, die zich in het politieke discours laat horen op een bescheiden maar weldoordachte manier en zich inzet voor een communicatie van het evangelie die intellectueel acceptabel is en openstaat voor kritiek. Dat maakt de kerk tot een plek waar vrede wordt gepropageerd en waar mensen het eeuwenoude gerucht van een wereld die volmaakt is in leven houden.”

Met ds. Henk Haandrikman als gespreksleider praten we vanavond door over het 12e hoofdstuk van het boek: Christelijke rituelen