20.00 uur: gesprekskring Bonhoeffer

9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer door de Nazi’s werd vermoord.

In april 1943 was hij gevangen genomen vanwege zijn verzet tegen het nationaalsocialisme. Voor Bonhoeffer waren het bevrijden van Duitsland van het nationaalsocialisme en zijn eigen bevrijding nauw verbonden. Hij vergelijkt zichzelf met ‘een gekooide vogel’. Hij houdt zijn gevangenschap vol door twee dingen, die voor hem de kern van christen-zijn inhouden: ‘bidden en onder de mensen gerechtigheid doen’. Zo doet hij veel voor medegevangenen. Hij schrijft vanuit de gevangenis veel brieven. Ze zijn gebundeld in het boek ‘Verzet en Overgave’. Dit boek samen met zijn bekendste theologische werk “Navolging” heeft een grote invloed gehad op de naoorlogse theologie.

In drie bijeenkomsten willen we wat nader kennis maken met zijn gedachtenwereld . We doen dit aan de hand van het boek “Voor het leven – spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer” van prof.dr. Kick Bras.

U kunt zich opgeven bij ds. Henk Haandrikman, 0228- 527772 of hghaandrikman@kpnplanet.nl
Als u zich per mail opgeeft zal de tekst die we lezen naar u worden opgestuurd.

Tijd en plaats: 25 februari, 17 maart en 7 april om 20 uur in de Zuiderkerk.