20.00 uur Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec', dr. Peter van Dam

Peter van Dam

Een Calvinistisch land? Religie in Nederland

Is Nederland een calvinistisch land? In zijn boek “Een calvinistisch land? Religie in Nederland” houdt Dr. Peter van Dam de calvinistische claim kritisch tegen het licht. Op die manier kunnen we met andere ogen naar verleden en toekomst van religie kijken.

Nederland wordt vaak als een calvinistisch land bestempeld. Als overwinnaars van de 80-jarige oorlog eisten protestanten er vanaf de zestiende eeuw een dominante positie op, hoewel ze slechts zo nu en dan in de meerderheid waren.
Tijdens de verlichting en door de grondwetswijziging van 1848, waarin aan alle religies dezelfde rechten werden toegekend, nam de protestantse invloed af ten bate van andere kerkgenootschappen. Op het politieke vlak werd sindsdien steeds vaker de samenwerking gezocht.
Sinds 1960 is sprake van aanzienlijke ontkerkelijking, maar ook nu nog hebben leiders van protestantse signatuur nog een belangrijke invloed. Het protestantisme blijft een bron van inspiratie en een belangrijke culturele erfenis.

Dr. Peter van Dam is Universitair Docent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gefascineerd door de vraag hoe mensen hun zorgen en wensen vertalen naar maatschappelijk engagement. Een belangrijk onderwerp daarbij is de relatie tussen religie en maatschappelijke organisatie. De afgelopen jaren onderzocht hij de marktkritiek en het ontwikkelingsactivisme van de ‘fair trade’- beweging.

Leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. Er is een levendige gedachtenwisseling mogelijk. De voorbereidingscommissie Leerhuis ‘Cultuurgroep Stede Broec’ ziet uit naar de komst van Peter van Dam en nodigt u van harte uit: donderdag 28 maart, 20.00 uur, De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek.