20.00 uur Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec', dr. Janneke Stegeman

“Ik ben een witte vrouw”

“Het is tijd dat christenen zoals ik ons bewust worden van onze privileges.”

De voorbereidingscommissie Leerhuis ”Cultuurgroep Stede Broec” nodigt u uit voor de eerste Leerhuisavond in dit seizoen.  Dr. Janneke Stegeman spreekt over hedendaagse thema’s als huidskleur en gender en wat dat te maken heeft met (onze) theologie.

18 oktober 20.00 uur, in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189.

Dr. Janneke Stegeman studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Zij promoveerde in 2014 op het proefschrift “Decolonizing Jeremiah: Identity narratives and power in religious tradition” over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie.
Ze interesseert zich speciaal voor bevrijdingstheologie. Van juni 2016 tot september 2017 was Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands.
In september 2017 verscheen haar pamflet “Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders.”

Zij laat zien hoe onze positie en onze blik op anderen mede bepaald worden door onze huidskleur, gender-identiteit en afkomst. Het zichtbaar maken van verschil kan leiden tot onzekerheid. Dat bleek toen de NS besloten mensen in de trein niet langer met “dames en heren” maar met het neutrale “reizigers” aan te spreken. Mensen waren verward: is dan niet iedereen man of vrouw?
In haar lezing zal Janneke Stegeman vertellen hoe inzicht in elkaars positie nodig is om ons met elkaar te verbinden.

Onze leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. We verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling. U bent van harte welkom.

(De tweede Leerhuisavond van dit seizoen is op 22 november. Dan ontvangen wij historicus en journalist Leo Fijen. Hij zal spreken over de toekomst van de kerk.)