20.00 uur: theologische Leeskring

Rowan Williams: God met ons

We lezen met elkaar een boek waar je flink je tanden in moet zetten: geen eenvoudige maar wel voedzame kost.
Dit seizoen lezen we “God met ons” van Rowan Williams.

Tot zijn aftreden in 2012 was Rowan Williams als aartsbisschop van Canterbury het hoofd van de Anglicaanse Kerk.
Williams is een van de belangrijkste theologen van dit moment. Hij is een soms moeilijk te volgen maar altijd creatieve geest.

Veel gemeenteleden zullen zich wel de discussies herinneren rondom Wiersinga, Kuitert en later Den Heyer: theologen die met verve een dichtgetimmerde ‘klassieke verzoeningsleer’ afbraken. Nu is Rowan Williams niet op de hoogte van onze Nederlandse huiskamerruzies, maar in feite doet hij in dit boekje hetzelfde. Toch waait bij hem de wind uit een andere hoek. Williams gaat op zoek naar de manier waarop de vroege kerk sprak over Christus als offer, het kruis als teken, de opstanding als overwinning. Hij beschouwt al deze metaforen stuk voor stuk. Met grote taalgevoeligheid toont hij zo dat woorden als kruis, offer, verzoening of opstanding in de vroege kerk niet eenduidig waren. Met andere woorden: in de vroege kerk was er niet zoiets als een dichtgetimmerde verzoeningsleer.
Ondanks Williams’ poging om toegankelijk te schrijven, zul je toch wat theologische achtergrond moeten hebben. Het lijkt wel of hij af en toe vergat dat hij een toegankelijk boekje aan het schrijven was.
Maar misschien kun je dat ondervangen door het met een paar mensen te lezen. En dat past wel in Williams’ theorie, dat mensen met elkaar moeten blijven zoeken naar wat nu de betekenis van Pasen is. Met de gespreksvragen die in het boekje zijn opgenomen moet je dan wel een eind komen. Een aanrader.

Eerste bijeenkomst: donderdag 31 oktober, 20 uur in de Zuiderkerk; info en opgave: hghaandrikman@pgenkhuizen.nl, 0228 527772