20 mei 20.00 uur Walter Haentjens * Geboorte van Nederland 1572* theater-dia-voorstelling

450 jaar bezinning over waarden als vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Dat zijn de trefwoorden van het herdenkingsjaar Geboorte van Nederland 1572. Thema’s die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Historisch journalist Walter Haentjens kruipt in de huid van geschiedschrijver Geraerdt Brandt om te vertellen over de bewogen 16-de eeuw. De dia voorstelling is op vrijdagavond 20 mei, de dag voor de viering van de opstand en bevrijding van Enkhuizen in de Tachtigjarige Oorlog. Want op 21 mei 1572 zetten de inwoners van Enkhuizen het Spaansgezinde stadsbestuur aan de kant en verklaren de stad voor de Prins van Oranje. Daarmee wordt de kiem gelegd voor Nederland als vrije onafhankelijke staat onder een nazaat van de Prins van Oranje.
De historische havenstad Enkhuizen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de Geboorte van Nederland 1572. Met een boeiende theater dia voorstelling vertelt historisch journalist Walter Haentjens in de persoon van geschiedschrijver Geraerdt Brandt vrijdagavond 20 mei over de roerige 16- de eeuw waarin alles anders wordt. De bevolking zich bewust wordt van waarden als vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid, in plaats van absolute gehoorzaamheid aan kerk en staat. De inwoners van Enkhuizen zetten op 21 mei 1572 het Spaansgezinde stadsbestuur aan de kant en verklaren de stad voor de Prins van Oranje. De Zuiderkerk neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het begint in 1555 met pastoor Cornelis Cooltuyn van de Pancratius parochie. Hij gaat de geschiedenis in als ‘vader van de Hollandse reformatie’. Twee dagen na de opstand, op 23 mei 1572 wordt in de Zuiderkerk de eerste protestante eredienst gehouden. Pas na tachtig Jaar Oorlog staat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder een Prins van Oranje op de kaart als vrij onafhankelijke staat.
20 mei 20.00 Zuiderkerk Enkhuizen
Toegang gratis