... de wandelstaf geheven ... Van Pancratius naar Pancratius

Naar wijdverbreid protestants gebruik heet onze kerk “de Zuiderkerk” maar de ‘doopnaam’ van de Zuiderkerk is Sint Pancras- of Pancratiuskerk. Geen bijzondere naam: in Noord-Holland maar ook elders in Nederland zijn er Sint-Pancras-kerken. Aanleiding voor ds. Haandrikman een voettocht-in-afleveringen te starten van Pancratius- naar Pancratiuskerk. Deze zomer voert zijn tocht van de Pancratiuskerk in Diever /Dwingeloo naar de Pancratiuskerk in Emmen. Hij nodigt u graag uit met hem op deze tweedaagse tocht mee te wandelen: 14 en 15 augustus a.s. Aanmelden kan via hghaandrikman@pgenkhuizen.nl

Pancratiuskerk Emmen

Pancratiuskerk Diever