Orgelbespeling 20 augustus 2021, 15 uur

Ook deze zomer zijn er in de Zuiderkerk van Enkhuizen regelmatig orgelbespelingen en zomeravondconcerten. 

De orgelbespeling van deze dag wordt gegeven door Pieter Rynja.

De toegang tot de kerk is gratis; bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Wij verzoeken onze bezoekers de op het moment van de bespeling geldende coronamaatregelen in acht te nemen