Viering online

Zondagmorgen, rond 10 uur, zien we elkaar. We nemen deel aan de zondagmorgendienst en na afloop is er voor de meesten nog even tijd voor een gezamenlijke kop koffie. Een vast punt in de week voor bezinning, ontmoeting, meeleven en het maken van afspraken.

Dit is dat allemaal stilgevallen. Wel is er in de Zuiderkerk tussen 11 en 13 uur dagelijks gelegenheid om je, individueel, even terug te trekken in de rust en stilte van dat oude kerkgebouw, maar dat vervangt lang niet dat wekelijkse hoogtepunt.

Vanaf  zondag 22 maart jl. worden kleine vieringen vanuit de Zuiderkerk uitgezonden via internet op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703 om de onderlinge verbondenheid vast te houden en een vorm van troost en bemoediging te brengen. In de vieringen een lezing, een overdenking, aansteken van kaarsen, gebeden en muziek. Hieronder alvast de liturgie van a.s. zondag, u kunt dan alvast de liederen opzoeken.

U kunt kijken en luisteren op zondagochtend op de reguliere kerktijd of op een eigen gekozen moment. Om overbelasting van de livestream op zondagochtend te voorkomen worden de vieringen op een ander moment opgenomen; dat zal meestal op de zaterdag voor de bewuste zondag zijn. Voor a.s. zondag geldt dus dat u kunt zoeken naar de uitzending van zaterdag 28 maart.

Liturgie voor de dienst van  zondag 29 maart a.s. 

Zondag ‘Judica’. De naam komt van de psalm voor deze zondag:
psalm 43: Doe mij recht, o God.

voorganger:                           Henk Haandrikman
organist:                                 Jan Spijker
ouderling van dienst:          Andries van Dekken
lector:                                     Jeannette Plokker
bloemschikking:                  Andrea Botman en Tsjikke Eveleens
beamer:                                 Peter Cloos
collecte (via de app Givt):  Kerk in Actie Werelddiaconaat

Orgelspel An Wasserflüssen Babylon – J.S. Bach
Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Intochtslied: lied 221
Groet en Bemoediging
Drempelgebed
Inleidende woorden
Psalm van de zondag psalm 43: 3 en 4
Gebed om ontferming
Kyrie uit Taizé
Lezing
Lied lied 918
Overdenking
Orgelmuziek
Gebeden
Slotlied lied 418: 1 en 2
Zegen
Orgelmuziek Wer nur den lieben Gott lässt walten – J.S. Bach