10.00 uur zondag 27 juni * ds. W.H. Roobol te Nieuwe Niedorp *

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en aansteken kaarsen
 • Zingen: lied 216, vs. 1 en 2
 • Drempelgebed, tevens gebed om ontferming en heilige geest
 • Zingen: lied 216, vs. 3
 • Eerste lezing: Spreuken 9, 1-18 (lector)
 • Zingen: lied 701, vs. 1 en 2
 • Tweede lezing: Matteus 25, 1-13 (voorganger)
 • Zingen: lied 701, vs. 3 en 4
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Lied: lied 846, vs. 1,2,3
 • Gebeden
 • Collecteaankondiging
 • Slotlied: lied 425
 • Zegen