10.00 uur zondag 13 juni * prof. M. Barnard *

– orgelmuziek

ouderling: welkom, mededelingen, kaarsen

– stilte

– bemoediging en groet

– gebed

zingen: Juicht Gode toe, bazuint en zingt – Psalm 100: 1,3

– gebed om ontferming

loflied: De Gouden zonne heeft overwonnen — Lied 211: 1,7

lector: Marcus 4, 26-34

– preek

– orgelspel

zingen: Gij hebt met uw brede gebaren — Lied 765: 1,2,4

– gebeden

slotlied: Aan U behoort, o Heer der Heren — Lied 978: 1,2,3

– zegen