10.00 uur zondag 19 september * ds. H.G. Haandrikman, pastor L.J. Kooiman * startzondag

In deze dienst belichten we het jaarthema “Van U is de toekomst.”  We hopen dat we zeker voor deze dienst een volle kerk mogen zien. We hebben het nodig om elkaar weer te zien en als het ware weer bij de hand te pakken en te stimuleren na zo’n lange tijd van beperkingen.

Na de dienst en het koffiedrinken is er een lunch in de Zuiderkerk;
u kunt zich voor deelname daaraan opgeven: via een lijst in de kerk of bij pastor Louise Kooiman via haar mailadres: ljkooiman@gmail.com

Het thema “Van U is de toekomst” sluit aan bij de bede uit het Onze Vader: ”Van U is het koninkrijk” èn het is de titel van de nieuwe ‘visienota’ van de Protestantse kerk in Nederland. De nota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. In een toelichting er op zegt ds. René de Reuver, scriba van de landelijke kerk:

“We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”