Bomen

Tot Pasen genoten we van een driedelige tentoonstelling met werk van kunstenaar Joki Harms. Sindsdien is er een nieuwe expositie uit eigen kring. Thema ‘Bomen in de Bijbel’.

Er zijn heel wat plaatsen in de Bijbel waar sprake is van bomen: ‘De boom van kennis van Goed en Kwaad’, ‘de Levensboom’, ‘de boom van Jesse’ of zelfs ‘een Droomboom’.

Een boom is een markant verschijnsel in de natuur, geworteld in de aarde maar met stam en takken uitlopend naar het hogere. In herfst en winter een teken van vergankelijkheid, in
voorjaar en zomer een sprekend symbool van (nieuw) leven en energie en vaak drager van vruchten. Biedt beschutting tegen regen en zon. Voor een boom is er altijd hoop, immers als hij wordt omgehakt loopt hij meestal weer uit.

Deze expositie blijft tot september.