Brief van de pastores

op 15 maart 2020 schreven de pastores van de Zuiderkerk aan de gemeente onderstaande, nog steeds actuele, brief:

Lieve mensen,

Het is vreemd dat we de komende weken op zondagmorgen niet bijeen kunnen komen voor onze kerkdiensten.
Het is heel uitzonderlijk wat er gebeurt en van allerlei kanten hoor je dat mensen het nog nooit hebben meegemaakt dat zoveel van het openbare leven wordt stil gelegd. Dat geldt ook voor de kerkdiensten. Wij zouden niet weten van een situatie waarin er geen dienst was op zondag.

Er is een ononderbroken lijn van vieringen door vele eeuwen.  We willen die lijn niet graag onderbreken. Toch lijkt het ons als kerkenraad verstandig gehoor te geven aan de oproep het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden. We zijn van plan de komende zondagen vanuit de Zuiderkerk diensten ‘zonder publiek’ te houden die via www.kerkomroep.nl te volgen zijn.

Als u niet de mogelijkheid hebt om die te volgen zou u thuis een dienst via televisie kunnen kijken op de tijd dat we anders met elkaar in de kerk zitten.

Als we dan ook een kaars aansteken, meezingen met de liederen, het Onze Vader meebidden en bewust in het stille gebed bij alle gedachten en gebeden die dan opkomen ook aan elkaar denken, zijn we toch in de Geest verbonden. Er is zelfs de mogelijkheid (voor de digitaal handigen onder ons) om aan de collecte te geven via de app Givt. Download de app uit Apple store of Play store en installeer de app. Vul het bedrag in dat u wilt geven. Kies vervolgens uit de lijst: Diaconie Enkhuizen.

Voor mensen die individueel even een moment van verstilling zoeken en een kaars willen aansteken willen we de kerk toch in de komende tijd elke dag een paar uur openstellen. De kerk is groot genoeg en we zullen erop toezien dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. De kerk is dagelijks open van 11.00 –  tot 13.00 uur met uitzondering van woensdag 18 maart en vrijdag 20 maart a.s. vanwege uitvaartdiensten. Zo kunnen we te midden van alle gevoelens van onveiligheid juist ook ruimte maken voor heiligheid. Heiligheid die te maken heeft met aandacht voor wat wezenlijk is maar kwetsbaar.

Als er iets is dat nu naar voren komt is het onze kwetsbaarheid. Dat kon in spirituele zin weleens een grote bijvangst zijn bij deze epidemie. Waartoe zal het leven leiden, zowel van ieder van ons persoonlijk als van ons gezamenlijk als gemeente, als we de gedachte van maakbaarheid inwisselen voor een besef van kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid? Wat betekent dat in ons leven?

En wat zijn wij dan gezegende mensen, als wij in ieder geval al uit vele Bijbelverhalen en uit vele levensverhalen mogen weten, dat angst aan de ene kant een realiteit is die zich zelfs van Jezus meester heeft gemaakt, maar aan de andere kant kan leiden tot een gevoel van overgave aan God die onze Schepper is, waardoor we zelfs aan die angst en die overgave kracht kunnen ontlenen om verder te gaan.

In woorden geïnspireerd door het gedicht van Dietrich Bonhoeffer ‘Goede machten’:

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven

zolang zult gij ons met uw licht omgeven

en met uw liefde – wonderbare macht,

gij geeft ons kracht.

Een gebed dat we zouden kunnen bidden:

Trouwe God,

Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land en in de wereld besmet zijn?

We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.

We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.

We bidden om open ogen om al het nodige te doen,
de moed om te doen wat we niet hoeven te laten,
de durf om afstand te houden waar nodig.

Wij bidden voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden
om moed en kracht om alle zieken te helpen.

We bidden voor wie grote zorgen hebben voor hun bedrijf, hun medewerkers en zichzelf nu veel activiteiten stil vallen.

We bidden om wijsheid aan onze bestuurders en wetenschappers.

Geef vertrouwen in hun kunde.

Moge de Heilige Geest helpen bij het zoeken naar geneesmiddelen.

Laat ons, gezond of ziek,
samen zijn in medeleven en gebed.

Geef geloof in een goede afloop.

Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn,

Ons leven is uit en in uw hand.

Behoed ons en bewaar ons.

Amen

 

En laten we niet vergeten dat los van Corona er mensen zijn die getroffen zijn door andere rampen, tegenslagen, ziektes, die in onzekerheid leven over hun gezondheid of die van een geliefde, die iemand verloren aan de dood of aan het leven.

Bel elkaar in de komende weken eens wat meer. Of schrijf een kaartje. Probeer te bedenken wie daar behoefte aan heeft.

U allen Gods zegen toegewenst!

Henk Haandrikman
Louise Kooiman