Choral Evensong in de Zuiderkerk

Op zondag 25 september, om 5 uur ’s middags, zingt de Martinus Cantorij een Choral Evensong in de Zuiderkerk te Enkhuizen.

De Martinus Cantorij is bezig met het instuderen van muziek voor een bezoek aan kathedraal van York 22 en 23 oktober. Ze zingen daar twee keer een Choral Evensong, de muziek in de eucharistie en een Choral Mattins (een gezongen morgengebed).
Dat betekent veel muziek. Een deel daarvan zullen ze zingen in de Choral Evensong  op 25 september in de Zuiderkerk.

Dit keer wordt begonnen met een muziekstuk dat speciaal werd geschreven voor het huwelijk in 1947 van Elisabeth (de overleden koningin van Groot Brittannië) en Philip.

In elke Choral Evensong wordt de Lofzang van Maria (Magnificat) en de Lofzang van Simeon (Nunc Dimittis) gezongen. Maria zingt haar lofzang als ze hoort dat zij zwanger is en het leven mag geven aan Jezus. Dat krachtige lied waarin bezongen wordt dat Gods gerechtigheid het zal redden. Simeon zingt zijn lofzang als hij in de tempel Christuskind ziet ( Lukas 2: 22-35). Nu weet hij dat waar hij zo op heeft gehoopt werkelijkheid is geworden. Elke dag worden deze lofzangen gezongen daarom is er enorm veel muziek bij gemaakt vanaf de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag. We zingen ze in de Choral Evensong van 25 september op muziek van Herbert Sumsion (1899 –1995).

Ook de gezongen responsies hebben steeds dezelfde tekst en ook daar is veel muziek voor geschreven. Ze horen tot moeilijkste delen om te zingen omdat het steeds heel korte gezongen regels zijn, dus heel veel verschillende inzetten. Op 25 september klinkt de toonzetting van de vorig jaar overleden componist Richard Shephard.

Naast muziek op steeds dezelfde tekst zijn er ook muziekstukken op wisselende teksten zoals de Psalmen. In elke Evensong klinkt in ieder geval één psalm, zodat, wanneer er dagelijks gezongen wordt zoals in de kathedralen,  in één maand alle psalmen worden gezongen.  En dan is er nog de Anthem, een lied op een Bijbelse of andere religieuze tekst. Van  een Engelse tijdgenoot van J.S. Bach: Maurice Greene zingt de Martinbus Cantorij de ontroerende lied “Lord, let me know mine end” (“Heer, laat mij weten wanneer mijn einde komt” –  uit Psalm 39)  met een wonderschoon sopranenduet.

Zuiderkerk Enkhuizen – 25 september 17.00 uur – toegang vrij – collecte bij de uitgang, ter bestrijding van de kosten.

Foto: Arnold de Greeuw