Creatief in oecumene

In Enkhuizen werkt een aantal van de kerken nauw samen. Die samenwerking kreeg vorm in 1968 en heeft sindsdien hoogte- en dieptepunten gekend. De coronatijd was daarin zeker geen gemakkelijke.
Een aantal gemeenschappelijke zaken heeft in onze stad vaste vorm gekregen, waaronder het jaarlijkse gebed voor de eenheid ((3e zondag in januari), de gezamenlijke verzorging van weeksluitingen in de verzorgingshuizen, vespervieringen in de Lijdenstijd etc.

Het dagelijkse reilen en zeilen van de Raad van Kerken wordt verzorgd door een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten van elk van de deelnemende kerken. Door het aftreden van één van de vertegenwoordigers van onze PG Enkhuizen is er nu een vacature. Vervulling daarvan geeft u de gelegenheid actief deel te nemen aan de verdere vormgeving en uitbouw van het oecumenisch leven in onze stad. Inlichtingen over de Raad van Kerken kunt u krijgen bij de huidige voorzitter: pastor Louise Kooiman.