De Voedselbank Westfriesland laat ons weten:

 

Nog steeds geen ‘product van de maand’ omdat het coronavirus ons nog steeds zijn invloed laat gelden.

Hartverwarmend om te zien hoe ook in deze voor allen lastige tijd de kerken in West-Friesland ons ondersteunen. Veel acties worden ondernomen en mooie donaties van goederen worden gebracht om de voedselpakketten aan te vullen. Ook zijn er bij de kerken acties om toch een bijdrage te leveren, teneinde de inwoners van West-Friesland te ondersteunen met voedsel.

In tijden van nood staan we allemaal op en rechten onze rug om onze medemens te helpen. Wij kunnen dan ook onze voedselpakketten aanvullen om de gezinnen die het financieel juist in deze periode niet makkelijk hebben te helpen.

Het werk bij de voedselbank wordt op veel punten aangepast. We trachten ons werk te doen met zo min mogelijk vrijwilligers. De vrijwilligers die in de risicogroep zitten zijn nu even niet welkom, ter wille van hun eigen gezondheid. Daartegenover zijn er veel aanmeldingen van jonge vrijwilligers uit de horeca die ons willen bijstaan.

Onze openingstijden zijn verruimd, de klanten komen in alfabetische volgorde binnen en de afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden. Zo trachten wij open te blijven en de gezinnen te blijven voorzien van het noodzakelijke voedselpakket.

We verwachten allemaal dat het coronatijdperk nog wel even zal duren, maar onze vrijwilligers blijven zich inzetten!.